Nhà máy kết nối

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tạo nên một cải cách đáng kể về công nghệ sản xuất. Trong đó, nhà máy kết nối (ứng dụng công nghệ, quy trình thông minh vào sản xuất và quản trị) hiện đang phát triển rầm rộ trên Thế Giới.

Giải pháp tổng thể

Giải pháp nhà máy kết nối được thiết kế để quản lý tập trung nhiều nhà máy khác nhau. Hệ thống thu thập toàn bộ dữ liệu của các nhà máy để theo dõi kiểm soát hoạt động thời gian thực.

Chức năng nhà máy kết nối

  • Giám sát thời gian hoạt động của thiết bị nhằm tiến hành bảo trì, bảo dưỡng kịp thời giảm tỉ lệ hỏng hóc, giảm thời gian ngừng hoạt động.
  • Gửi cảnh báo sự cố tức thời nhằm đảm bảo xử lý kịp thời các cảnh báo và sự cố.
  • Báo cáo, phân tích định kỳ nằm phục vụ công tác giám sát thường xuyên, tối ưu hoạt động.
  • Hệ thống được thiết kế mở, cho phép kết nối với nhiều hệ thống khác, khả năng mở rộng linh hoạt, dễ dàng.
  • Các ứng dụng được phát triển theo kiến trúc nhiều tầng, có khả năng mở rộng quy mô theo cả chiều ngang và chiều dọc
  • Hệ thống có khả năng lưu trữ cục bộ khi mất kết nối và đồng bộ dữ liệu khi kết nối được thiết lập trở lại.

Giao diện ứng dụng

COPYRIGHT © 2019 VCONNEX INDUSTRY TECHNOLOGY JOIN STOCK COMPANY ALL RIGHTS RESERVED