CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Trong quá trình Khách hàng/Đối tác thực hiện giao dịch, trao đổi thông tin tại website/ứng dụng của Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Vconnex (sau đây gọi là “Nền tảng của Vconnex”), Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Vconnex (sau đây gọi là “Vconnex”) có thể thu thập một số thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng theo các điều khoản dưới đây:

1. Phạm vi thông tin thu thập:

Để đặt hàng hoặc liên hệ tư vấn (tư vấn giải pháp/chính sách kinh doanh/hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành…) tại Nền Tảng của Vconnex, Quý Khách hàng/Đối tác có thể sẽ được yêu cầu để lại thông tin cho chúng tôi, bao gồm:

 • Email
 • Họ tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ
 • Thông tin cá nhân khác cần thiết tại từng thời điểm (“Thông tin cá nhân”).

*Lưu ý: Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp, Vconnex không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin Khách Hàng cung cấp là không chính xác.

1.2 Nền Tảng của Vconnex cũng có thể thu thập thông tin về số lần ghé thăm, bao gồm số trang Quý Khách hàng/Đối tác đã xem, số links (liên kết) mà Khách hàng/Đối tác click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site Vconnex. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) mà Khách hàng/Đối tác sử dụng mỗi khi truy cập trong phạm vi Nền Tảng của Vconnex, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

2. Mục đích sử dụng thông tin:

Các thông tin mà Nền Tảng thu thập của Khách Hàng sẽ được sử dụng trong phạm vi sau:

2.1 Xử lý đơn hàng: gọi điện/tin nhắn xác nhận việc đặt hàng, thông báo về trạng thái đơn hàng & thời gian giao hàng, xác nhận việc hủy đơn hàng (nếu có).

2.2 Gửi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mại của Vconnex.

2.3 Gửi thông tin về tính năng mới, cập nhật mới hoặc thông tin bảo hành sản phẩm.

2.4 Giải quyết khiếu nại.

2.5 Thông tin về việc trao thưởng cho Khách hàng/Đối tác khi trúng thưởng.

2.6 Các khảo sát để chăm sóc Khách hàng/Đối tác tốt hơn.

2.7 Xác nhận các thông tin về kỹ thuật và bảo mật thông tin Khách hàng/Đối tác.

2.8 Các trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc bắt buộc phải cung cấp theo quy định của pháp luật.

2.9 Mục đích hợp lý khác nhằm phục vụ Khách hàng/Đối tác.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu xóa từ Khách hàng/Đối tác, trừ trường hợp pháp luật không cho phép xóa. Còn lại trong mọi trường hợp Thông tin cá nhân Khách hàng/Đối tác sẽ được bảo mật, lưu trữ trên máy chủ của Nền Tảng.

4. Các bên có thể tiếp cận Thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng:

Thông tin cá nhân của Quý Khách hàng/Đối tác được Vconnex cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính Sách này và chỉ được chia sẻ cho các Bên dưới đây nhằm phục vụ các mục đích nêu tại mục 2:

4.1 Các đối tác giao hàng, đối tác mà Vconnex hợp tác tại từng thời điểm nhằm thực hiện các công việc theo phạm vi nêu tại mục 2; và/hoặc

4.2 Các bên thứ ba khác nếu được sự đồng ý của Quý Khách hàng/Đối tác tại từng thời điểm.

5. Cách thức xử lý Thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân của Khách hàng/Đối tác được thu thập thông qua hoạt động của Khách hàng/Đối tác trên Nền Tảng sẽ được lưu trữ trực tiếp tại hệ thống của Vconnex.

6. Quyền của Khách Hàng đối với Thông tin cá nhân:

Khách Hàng có đầy đủ các quyền theo quy định của pháp luật đối với Thông tin cá nhân của mình.

6.1 Khách hàng/Đối tác có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa Thông tin cá nhân bằng các hình thức sau:

 1. Đăng nhập vào trang quản lý thông tin Khách hàng/Đối tác, tự chỉnh sửa lại hoặc xóa thông tin của Khách hàng/Đối tác.
 2. Gọi điện thoại đến hotline: 086 826 6639, Vconnex sẽ hỗ trợ điều chỉnh thông tin hoặc tiến hành xóa thông tin nếu có cơ sở xác định thông tin cá nhân mà Khách hàng/Đối tác cung cấp hoặc yêu cầu chỉnh sửa/xóa là chính xác.

6.2 Ngoài việc thực hiện các quyền đối với Thông tin cá nhân đã được thiết lập sẵn tại Nền Tảng như nêu tại mục 6.1, đối với các quyền khác, Khách hàng/Đối tác có thể gửi yêu cầu bằng văn bản đến email để nêu rõ cụ thể yêu cầu. Sau khi nhận được yêu cầu của Khách hàng/Đối tác, Vconnex thông báo cho Khách hàng/Đối tác cân nhắc trước các hạn chế, hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra nếu thực hiện theo các yêu cầu của Khách Hàng trước khi thực hiện yêu cầu đó. Email tiếp nhận yêu cầu: info@vconnex.vn.

7. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra khi xử lý Thông tin cá nhân:

7.1 Hậu quả: Thông tin cá nhân bị tiết lộ cho các chủ thể khác mà chưa được sự đồng ý của Khách hàng/Đối tác; hoặc bên thứ ba có thể tiếp cận Thông tin cá nhân và sử dụng vào mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Khách hàng/Đối tác.

7.2 Thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra: mất tài sản; hoặc danh dự, uy tín của Khách hàng/Đối tác bị xâm phạm.

7.3 Hậu quả, thiệt hại khác mà Vconnex không thể lường trước được do các nguyên nhân khách quan.

8. Thông tin liên hệ và hỗ trợ các vấn đề liên quan tới chính sách bảo mật:

 • Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Vconnex
 • Trụ sở chính: Tầng 4 – Tòa nhà The Sun, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Hotline: 086 826 6639
 • Email: info@vconnex.vn

 

9. Điều khoản chung:

Vconnex có quyền chỉnh sửa, cập nhật Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản cập nhật sẽ được công bố trên Nền Tảng của Vconnex và sẽ được ghi ngày để Khách hàng/Đối tác nhận biết được bản mới nhất.

(Cập nhật ngày 19/09/2023)