Giải pháp nông nghiệp

Giải pháp Nông nghiệp
thông minh

Giải pháp Nông nghiệp kết nối (Connected Agriculture) được thiết kế để triển khai trên nhiều đơn vị diện tích khác nhau, với khả năng tùy biến cao và nhân rộng không giới hạn. Trên mỗi đơn vị diện tích triển khai, các thiết bị lắp đặt có thể tùy biến linh hoạt để đáp ứng được nhu cầu giám sát và điều khiển thiết bị phục vụ nhu cầu sinh trưởng của từng cây trồng, vật nuôi, thủy hải sản.
Giải pháp nông nghiệp

Giải pháp tổng thể

Hệ thống Nông nghiệp kết nối hoạt động dựa trên nguyên lý kết nối các thiết bị thông qua IoT gateway và kết nối với Cloud thông qua mạng Internet. Giải pháp được thiết kế đảm bảo một vòng kết nối khép kín mang lại sự minh bạch và hiệu quả dài hạn cho mọi người mọi nhà, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn của thực phẩm "từ nông trại tới bàn ăn".

Hệ Thống Được Thiết Kế Đảm Bảo Về Lâu Dài

Hình Ảnh Thực Tế

Ứng dụng của chúng tôi

Bộ Sản Phẩm

MAKE IN VIETNAM

Tự hào sản phẩm Việt

ĐĂNG KÝ

Nhận tư vấn từ Vconnex