Previous slide
Next slide

Nền tảng Vconnex IoT Platform đã đạt giải thưởng Smart City Award 2021 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức cho hạng mục Hạ tầng số xuất sắc nhất.

Tuân thủ theo tiêu chuẩn OneM2M – Tiêu chuẩn kỹ thuật IoT toàn cầu được nghiên cứu bởi 8 tổ chức CNTT hàng đầu thế giới với hơn 200 thành viên là các tập đoàn viễn thông công nghệ danh tiếng.

Tuân thủ theo tiêu chuẩn OneM2M - Tiêu chuẩn kỹ thuật IoT toàn cầu được nghiên cứu bởi 8 tổ chức CNTT hàng đầu thế giới với hơn 200 thành viên là các tập đoàn viễn thông công nghệ danh tiếng.

Kết nối mọi vật

TRÊN

Mọi hạ tầng công nghệ

Từ công nghệ kết nối tầm gần
đến công nghệ kết nối tầm xa

Kết nối mọi vật

TRÊN

Mọi hạ tầng công nghệ

Từ công nghệ kết nối tầm gần
đến công nghệ kết nối tầm xa
ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU

Mô hình dịch vụ công nghệ

saas

Software as a Service

Dịch vụ ứng dụng phần mềm
On-premises

Mô hình On-premise

Dịch vụ cơ sở hạ tầng CNTT
paas

Platform as a Service

Dịch vụ nền tảng
HIGH AVALABALITY

Tính sẵn sàng cao

Tài chính
1
Giao thông
2
Giáo dục
3
Y tế
4
Giao vận
5
6
Nông nghiệp
7
Sản xuất
8
Nhà ở
9
Thành phố
thông minh
10
Các giải pháp
ngành dọc

NỀN TẢNG KẾT NỐI VẠN VẬT

VCONNEX IOT PLATFORM

HIGH AVALABALITY

Tính sẵn sàng cao

Tài chính
1
Giao thông
2
Giáo dục
3
Y tế
4
Giao vận
5
6
Nông nghiệp
7
Sản xuất
8
Nhà ở
9
Thành phố
thông minh
10
Các giải pháp
ngành dọc
Edge computing modern IT technology on virtual screen concept.
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ĐIỆN TOÁN BIÊN
Edge Computing
 • Lưu trữ, xử lý dữ liệu tại vùng gần với nguồn dữ liệu đầu vào nhất. 
 • Giảm dung lượng dữ liệu truyền tải về Cloud.
 • Giảm chi phí và năng lượng vận hành.
 • Tối ưu tốc độ xử lý thông tin tại vùng.
 • Loại bỏ hiện tượng “thắt nút cổ chai” khi phát sinh lỗi.
 • Nâng cao tốc độ xử lý lỗi.
LÀM CHỦ CÔNG CỤ DATA ANALYSTICS
Phát triển Artificial Intelligence (AI)
 • Phân tích và cảnh báo giảm thiểu rủi ro
 • Dự đoán xu hướng
 • Khuyến nghị hành động tích cực
 • Hỗ trợ ra quyết định kịp thời
 • Thiết lập kịch bản thông minh
 • Tiết kiệm chi phí và tốc độ giải quyết vấn đề
Ai
photo_2021-06-11_11-16-19
CHIẾN LƯỢC
Bảo mật theo chiều sâu
 • Bảo mật vật lý
 • Bảo mật ứng dụng
 • Bảo mật vận hành
 • Bảo mật mạng
 • Chính sách & quy trình
 • Giám sát
ỨNG DỤNG

Thực tế

TỰ HÀO TRÍ TUỆ VIỆT

MAKE IN VIETNAM

ĐỒNG HÀNH
TRÊN HÀNH TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Liên hệ hợp tác

ĐĂNG KÝ

Nhận tư vấn từ Vconnex