Giải pháp nhà máy

Nhà Máy Kết Nối

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tạo nên một cải cách đáng kể về công nghệ sản xuất.Trong đó, Nhà máy kết nối

(ứng dụng công nghệ, quy trình thông minh vào sản xuất và quản trị) hiện đang phát triển rầm rộ trên Thế Giới.

Nhà máy kết nối 1

Giải pháp tổng thể

Giải pháp nhà máy kết nối được thiết kế để quản lý tập trung nhiều nhà máy khác nhau. Hệ thống thu thập toàn bộ dữ liệu của các nhà máy để theo dõi kiểm soát hoạt động thời gian thực.

Hình Ảnh Thực Tế

MAKE IN VIETNAM

Tự hào sản phẩm Việt

ĐĂNG KÝ

Nhận tư vấn từ Vconnex