Giải pháp nhà máy thông minh

DIGITALIZED FACTORY SOLUTIONS

Powered by Vconnex IoT Platform

Giải pháp

NHÀ MÁY THÔNG MINH

Giải pháp Nhà máy thông minh áp dụng những thành tựu của nền công nghiệp 4.0 với các nền tảng IoT, AI, Big Data…Các đối tượng trong nhà máy được kết nối với nhau (IoT). Với sự phát triển cả các cảm biến hiện tại, gần như các thông tin cần thiết để mô tả hệ thống đều có thể thu thập và số hóa (Digitalization), toàn bộ các thông tin, dữ liệu của các thành phần (Things) được cập nhật tức thời lên hệ thống giữ liệu chung (Big Data). Các dữ liệu được tự động xử lý đồng bộ từ khâu đầu vào tới đầu ra, đảm bảo liên tục, và thích ứng trong chuỗi sản xuất của nhà máy. Đồng thời qua đó con người có thể kiểm soát hoàn toàn và tức thời toàn bộ chuỗi sản xuất của nhà máy.

Hoạt động trên nền tảng

VCONNEX IOT PLATFORM
Make in Vietnam

KIẾN TRÚC GIẢI PHÁP

Kiến trúc giải pháp nhà máy thông minh

Hiệu quả

ALL IN ONE

Nâng cao chất lượng môi trường sống

Nâng cao hiệu quả vận hành, quản lý

Trở thành đô thị thông minh

Tiền đề phát triển bền vững

Phần mềm

QUẢN LÝ

01

Trở thành đô thị thông minh

02

Cảnh báo tức thời

03

Đáp ứng nhu cầu mở rộng

04

Dự báo tương lai

Quản lý

TRỰC QUAN

Khả năng

TRIỂN KHAI LINH HOẠT

I. Số hóa cho ngành nước

HỆ THỐNG THU GOM NƯỚC THẢI

he thong thu gom nuoc thai
  • Giám sát trực tuyến 24/24 toàn bộ hoạt động của hệ thống thu gom, các trạm xử lý nước thải, chất lượng xử lý nước thải đầu ra của các trạm xử lý nước thải, các trạm bơm chống ngập và hệ thống quản lý môi trường
  • Kết nối liên tục nhiều nhà máy xử lý nước thải, trạm quan trắc nước thải, trạm bơm chống ngập, trạm bơm thu gom nước thải, giếng tách dòng, thiết cảm biến mưa và nhiều thiết bị khác với nhau, kể cả các nhà máy hoặc trạm quan trắc sử dụng các công nghệ khác nhau.
  • Giải pháp tự động thông báo đến các đơn vị liên quan các sự cố về của hệ thống như tràn nước thải ra môi trường, chất lượng nước thải sau xử lý không đạt tiêu chuẩn, thông qua email, tin nhắn điện thoại để có hướng chỉ đạo xử lý kịp thời.

I. Số hóa ngành nước hệ thống

HỆ THỐNG THU GOM NƯỚC THẢI

MAKE IN VIETNAM

Tự hào sản phẩm Việt

ĐĂNG KÝ

Nhận tư vấn từ Vconnex

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Sản phẩm & Chính sách Vconnex

Vui lòng cho chúng tôi biết thêm về nhu cầu của bạn, Vconnex sẽ liên hệ và tư vấn trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn bạn!