Chúng tôi là đội ngũ chuyên gia công nghệ với nhiều năm kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu về thiết kế, triển khai các sản phẩm, giải pháp IoT trong các ngành dọc như Nông nghiệp kết nối, Giao thông kết nối, Ngôi nhà kết nối, Nhà máy kết nối, Thành phố kết nối ...

Chúng tôi nỗ lực từng ngày mang công nghệ Internet kết nối vạn vật - IoT (Internet of Things) và công nghệ số hoá CPS (Cyber Physical System) tới mọi ngành, ứng dụng mọi lĩnh vực để mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con người, cho tương lai một hành tinh kết nối. Chúng tôi tiên phong đóng góp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

XEM THÊM▶▶