Đón vía Thần Tài, khai lộc đầu xuân khi nhập đơn hàng Smart Home

Đón vía Thần Tài, khai lộc đầu xuân khi nhập đơn hàng Smart Home

Vía thần Tài đến, đã ai biết tích xưa về ngày này chưa? Ông bà ngày xưa có truyền lại một sự tích, tương truyền ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng năm con Thìn, mà ngay đúng ngày 19/2, ai đặt đơn hàng Smart Home mới tại chương trình “Khai lộc đầu xuân” […]