Tiếp điểm chống hồ quang kéo dài tuổi thọ thiết bị
Tự động cập nhật tính năng mới
Dễ dàng tích hợp với các thiết bị thông minh khác