Điện áp: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Tiếp điểm: Relay 5A

Công suất chờ: <1W

Truyền thông: Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth Mesh

Nhiệt độ hoạt động: 0 – 50°C

Độ ẩm hoạt động: 10-90% (Không ngưng tụ)

Kích thước: 95x55x23mm