Điều khiển cửa cuốn từ xa qua di động

Hẹn giờ đóng/mở cửa tự động

Lưu trữ và theo dõi lịch sử đóng/mở cửa

Cảnh báo an toàn ban đêm

Chế độ khóa nút an toàn

Kết nối với các thiết bị nhà thông minh khác