Hoạt động trên nền tảng IoT Việt Nam

Chip IoT Dual Core độc quyền tăng gấp đôi vi xử lí

Thời gian phản hồi <0,2s

Tự động cập nhật tính năng mới

Dễ dàng tích hợp với các thiết bị khác