Tự động cập nhật tính năng mới
Dễ dàng tích hợp với các thiết bị thông minh khác
Đảo chiều động cơ trên ứng dụng