Hoạt động trên nền tảng IoT Việt Nam
Chip IoT Dual Core độc quyền tăng gấp đôi lõi vi xử lý
Lưu trữ dữ liệu tại bộ nhớ trong