Đèn sân vườn tự động bật khi có người đi qua
vào buổi tối