Toàn bộ thiết bị điện trong nhà tự động tắt sau
2 phút sau khi chủ nhà rời đi