Đèn sân vườn tự động bật khi
có người đi qua vào buổi tối