Toàn bộ thiết bị điện trong nhà
tự động tắt sau 2 phút sau khi
chủ nhà rời đi