IoT là viết tắt của Internet of Things, nghĩa là vạn vật kết nối. Đây là nền tảng công nghệ kết nối vạn vật với nhau thông qua Internet. Vconnex sử dụng nền tảng công nghệ IoT làm nền tảng công nghệ lõi của mình để nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và giải pháp có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực.
Vconnex IoT Platform là nền tảng công nghệ IoT được Vconnex nghiên cứu, phát triển và ứng dụng vào các lĩnh vực thực tế như sản xuất, đời sống.
Make in Vietnam là thuật ngữ do Bộ TT&TT khởi xướng, nhằm truyền tải chiến lược chuyển dịch hướng phát triển của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, nhắm tới việc phát triển IoT là định hướng trọng tâm trong thời gian tới.
Make in Vietnam được hiểu đơn giản là toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm công nghệ được làm tại Việt Nam, từ lắp ráp, gia công đến sáng tạo, thiết kế một cách chủ động, để từ đó cho ra đời các sản phẩm công nghệ số Việt Nam.
Thiết bị Vconnex được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam, sản xuất và gia công hoàn toàn tại Việt Nam nên thiết bị Vconnex Make in Vietnam.
OneM2M là tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu, đảm bảo việc triển khai hiệu quả nhất giữa M2M và IoT.
Vconnex ứng dụng nền tảng IoT trong nhiều lĩnh vực:
+ Nhà thông minh
+ Nông nghiệp thông minh
+ Nhà máy thông minh
+ Quản lý tòa nhà thông minh,…
Giống nhau: Wifi và Bluetooth đều là truyền thông không dây.

Khác nhau:
– Bluetooth: được dùng để kết nối thiết bị trong phạm vi ngắn
– Wifi: được sử dụng để truyền thông tin lên Internet dựa trên sóng radio