Ứng dụng Vhomenex được xây dựng phù hợp với cả điện thoại hệ điều hành iOS và Android.
Vì vậy, Vhomenex hoạt động tốt trên tất cả smart phone.
Để đăng ký kết nối thiết bị với Wifi nhà, bạn thực hiện các bước sau:

– Bước 1: Lắp đặt thiết bị và kết nối nguồn điện.
– Bước 2: Đăng nhập ứng dụng Vhomenex, tại màn hình Trang chủ chọn Thêm mới (biểu tượng dấu +) và chọn Thêm thiết bị.
– Bước 3: Chọn loại thiết bị kết nối.
– Bước 4: Chọn mạng Wifi cho thiết bị.
– Bước 5: Làm theo hướng dẫn cụ thể từng thiết bị trong ứng dụng Vhomenex.

Đợi quá trình kết nối thành công, bạn thiết lập thông tin thiết bị là có thể điều khiển thiết bị trên ứng dụng.
Để điều khiển thiết bị Vconnex, bạn thực hiện các bước sau:
– Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng Vhomenex
– Bước 2: Thêm thiết bị vào ứng dụng Vhomenex (như hướng dẫn ở phía trên)
– Bước 3: Bấm vào thiết bị cần điều khiển trong ứng dụng Vhomenex
– Bước 4: Điều khiển thiết bị theo ý bạn.
Ngữ cảnh trong ứng dụng Vhomenex có thể hiểu đơn giản là việc thực thi đồng thời nhiều tác vụ của nhiều thiết bị bằng một thao tác chạm trên ứng dụng.
Ví dụ:
– Tắt toàn bộ thiết bị điện trong nhà trước khi ra khỏi nhà
– 10h tối tắt toàn bộ đèn, kéo toàn bộ rèm để đi ngủ
– Đèn nhà tắm bật thì quạt hút mùi cũng bật
Bạn cần kiểm tra những điểm sau:
– Kiểm tra kết nối nguồn điện của thiết bị
– Kiểm tra kết nối Wifi
– Kiểm tra xem ứng dụng đã cập nhật phiên bản mới nhất
Sau khi đã kiểm tra các điểm trên nếu vẫn không khắc phục được, vui lòng liên hệ hotline Vconnex: (+84) 8682 66639
Nếu Wifi nhà của bạn là Wifi ẩn (không hiển thị SSID), để kết nối thiết bị bạn thực hiện các bước sau:
– Bước 1: Lắp đặt thiết bị và kết nối nguồn điện
– Bước 2: Đăng nhập ứng dụng Vhomenex, tại màn hình Trang chủ chọn Thêm mới (biểu tượng dấu +) và chọn Thêm thiết bị
– Bước 3: Chọn loại thiết bị kết nối
– Bước 4: Chọn mạng Wifi cho thiết bị
– Bước 5: Chọn Chế độ kết nối Thủ công
– Bước 6: Bấm và giữ nút công tắc trong 10 giây cho đến khi đèn nhấp nháy màu đỏ
– Bước 7: Xác nhận đèn nhấp nháy màu đỏ và chọn nút Tiếp tục
– Bước 8: Kết nối điện thoại với Wifi của thiết bị
– Bước 9: Quay trở lại ứng dụng Vhomenex để tiếp tục kết nối
Đợi quá trình kết nối thành công, bạn thiết lập thông tin thiết bị là có thể điều khiển thiết bị trên ứng dụng.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Sản phẩm & Chính sách Vconnex

Vui lòng cho chúng tôi biết thêm về nhu cầu của bạn, Vconnex sẽ liên hệ và tư vấn trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn bạn!