Nền tảng nhà thông minh Vconnex (Vhomenex)

Nền tảng nhà thông minh (smart home platform) là gì? Khái niệm nền tảng nhà thông minh (smart home platform) cần được hiểu đúng và đủ ở hai khía cạnh. Về mặt công nghệ, nền tảng nhà thông minh là nền tảng phái sinh của nền tảng IoT (Internet kết nối vạn vật). Theo đó, […]

Vconnex tìm kiếm Nhà phân phối Thiết bị nhà thông minh trên toàn quốc

Việt Nam đứng thứ 6 thế giới về số lượng người dùng internet sở hữu Thiết bị nhà thông minh Người dùng nhóm thu nhập trung bình chiếm 58,8% Có tới 87% người Việt chưa sở hữu Thiết bị nhà thông minh nào Thị trường Nhà thông minh Việt Nam đạt mức 449,1 triệu USD, […]