Giải pháp tổng thể

Chúng tôi Vconnex đưa ra giải pháp giám sát chất lượng nước thải tự động đáp ứng được nhu cầu phân tích số liệu nhanh chóng, xác định kịp thời tình trạng ô nhiễm, hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, giúp cho doanh nghiệp, cơ sở và cơ quan nhà nước, thực hiện những thay đổi cần thiết cho hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy, khu vực nào đó cần xác định.
Nước thải 1
Nước thải 2

Hệ Thống Quan Trắc Trắc Và Giám Sát Nước Thải

Gồm 3 phần chính

  • Hệ thống đo và thu thập dữ liệu chất lượng nước thải tại hiện trường
  • Hệ thống truyền dẫn dữ liệu
  • Hệ thống giám sát tại trung tâm

Giám Sát Trực Tuyến 24/24

Hệ thống phần mềm cung cấp cho người dùng giao diện sử dụng trực quan, cập nhật liên tục tình trạng của các hệ thống xử lý nước thải, các trạm thu gom. Cung cấp bản đồ tổng quan với các thông số, trạng thái chính được hiển thị lên bản đồ một cách dễ hiểu, rõ ràng.
Nước thải 3
Nước thải 4

Cảnh Báo Tức Thời

Khi có sự cố xẩy ra, hệ thống phần mềm sẽ tự động cảnh báo các sự cố đến những người liên quan đến vận hành hệ thống. Các sự cố như: Các giá trị đo lường từ trạm quan trắc vượt ngưỡng cho phép, tình trạng mất kết nối giữa trung tâm và các thiết bị, sự cố tách dòng CSO

Báo Cáo Linh Hoạt

Các báo cáo được hiển thị ngay trên web sau khi được lựa chọn các thông số cần lập báo cáo, lập biểu đồ. Bên cạnh đó website cung cấp công cụ xây dự biểu đồ các lớp dữ liệu phục vụ cho việc phân tích, chuẩn đoán trong tường lai.
Nước thải 5

Chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn