Vconnex ra mắt Ổ cắm điện thông minh chống giật (Smart Plug)

Tháng 6 năm 2022, Vconnex tiếp tục cho ra mắt thêm sản phẩm Ổ cắm điện thông minh chống giật (smart plug) với tính ứng dụng cao, và quan trọng nhất, tăng cường an toàn điện cho gia đình. Tiếp tục là một sản phẩm thông minh mang gen An Toàn của Vconnex Ý tưởng […]