Blog IoT

OneM2M – tiêu chuẩn IoT giúp nền tảng Vconnex IoT Platform kết nối linh hoạt, mở rộng dễ dàng

M2M là gì  M2M là viết tắt của Machine to Machine, là sự kết nối, giao tiếp giữa máy móc, thiết bị bằng bất kỳ kênh truyền thông nào, gồm cả có dây và ...Xem thêm
Featured Post