Đây là con số đáng báo động, được công bố tại Hội nghị Phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số (Reimagining Talent Development for Digital Transformation) diễn ra vào sáng 29/11/2022. Hội nghị thảo luận các chính sách hỗ trợ, bức tranh tổng thể nhân lực CNTT Việt Nam, đưa ra những giải pháp, chương trình, phương pháp đào tạo và quy hoạch nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chuyển đổi số.

Báo cáo của TopDev cho biết:

 • Năm 2021, Việt Nam thiếu 20.000 nhân lực CNTT, chỉ đáp ứng được 430.000 trên nhu cầu thực tế là 450.000 vị trí.
 • Năm 2022, theo dự đoán, Việt Nam sẽ thiếu 150.000 nhân lực IT, khi nhu cầu tăng lên 530.000 người.
 • Giai đoạn 2022-2025,theo dự đoán, Việt Nam sẽ thiếu 150.000 – 190.000 lập trình viên/kỹ sư phần mềm.

ASEAN đã sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Các công nghệ mới như 5G, Điện toán đám mây (Cloud Computing), Dữ liệu lớn (Big Data), Trí tuệ nhân tạo (AI) và Vạn vật kết nối (Internet of Things) đang định hình lại đáng kể nền kinh tế kỹ thuật số. Tuy nhiên với việc thiếu hụt nhân tài kỹ thuật số, khả năng vươn lên dẫn đầu về khả năng cạnh tranh toàn cầu với tư cách là một thế giới – trung tâm kỹ thuật số hàng đầu của ASEAN đang bị hạn chế.

Một số nội dung rút ra từ Chuyển đổi số Việt Nam 2022 là:

 • Tác động của tình trạng thiếu hụt nhân tài kỹ thuật số đối với việc thực hiện các chương trình nghị sự quốc gia như chuyển đổi số, thành phố thông minh, phát triển bền vững và biến đổi khí hậu;
 • Chuyển đổi hệ thống giáo dục và đào tạo để tạo ra lực lượng lao động kỹ thuật số sẵn sàng cho tương lai;
 • Rà soát và đề xuất các chính sách, chiến lược, sáng kiến ​​và mô hình tài chính sáng tạo để nuôi dưỡng văn hóa học tập suốt đời nhằm hỗ trợ chương trình chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia;
 • Cải thiện tính toàn diện trong giáo dục và việc làm cho tất cả mọi người.

Xu hướng công nghệ toàn cầu trong 10 năm tới

 1. Những xu hướng hiện nay sẽ tiếp tục trong tương lai
 • Internet: Tiếp tục như hình thức hiện tại, và sẽ phát triển thêm để cung cấp một loạt dịch vụ đám mây.
 • Khả năng kết nối: Đạt mức cung cấp tất cả những gì người dùng cần.
 • Thực tế ảo (VR) và thực tế ảo tăng cường (AR): VR vẫn là ngách chính nhưng AR có thể đóng vai trò lớn hơn.
 • Robotics: Được sử dụng rộng rãi trong sản xuất
 • IoT: Sẽ mang lại lợi ích tốt hơn về năng suất và các thiết bị làm việc.

      2. Những xu hướng trong tương lai:

 • AI: Sẽ phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực, vấn đề cụ thể.
 • Big Data: Có giá trị trong việc cung cấp thông tin chi tiết thông qua phân tích dữ liệu.
 • Robotics: Có thể tự động hóa nhiều hơn.
 • Xe tự lái: Sẽ phát triển chậm và có tác động hạn chế vào năm 2025.
 • In 3D: Giảm đáng kể thời gian đưa các sản phẩm mới ra thị trường.

Các lãnh đạo doanh nghiệp nỗ lực tìm kiếm nhân tài kỹ thuật số

Các lãnh đạo doanh nghiệp nỗ lực tìm kiếm nhân tài kỹ thuật số
Các lãnh đạo doanh nghiệp nỗ lực tìm kiếm nhân tài kỹ thuật số
 1. Thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển dựa trên một mẫu cố định của 84 nền kinh tế, các nền kinh tế tiên tiến dựa trên một mẫu cố định của 36 nền kinh tế được đề cập trong mỗi ấn bản kể từ năm 2013
 2. Dễ dàng tìm kiếm các nhân viên lành nghề (1-100) tương ứng với câu trả lời của câu hỏi khảo sát “Ở quốc gia của bạn, các công ty có thể tìm thấy những người có kỹ năng phù hợp, đạt mức độ nào?” [0 = hoàn toàn không; 100 = ở mức độ lớn]

Tóm lược

Hội nghị Thượng đỉnh Chuyển đổi Kỹ thuật số Việt Nam 2022 với chủ đề bao quát ‘Phát triển nhân tài cho chuyển đổi kỹ thuật số’ tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận về giải quyết khoảng cách kỹ thuật số; xem xét các chính phủ, các đơn vị giáo dục và các tổ chức tư nhân có thể hợp tác để thúc đẩy các kỹ năng kỹ thuật số. Thông qua một loạt các bài phát biểu tại phiên chính và các phiên thảo luận, đây sẽ là cơ hội để tìm ra cách thức hội nhập kỹ thuật số đầy đủ.

ĐĂNG KÝ

Nhận tư vấn từ Vconnex